Strona główna
O gminie
Świdnik
Przyszowa
Jadamwola
Jastrzębie
Stronie
Młyńczyska
Roztoka

 

 

STRONIE

 

Wieś Stronie powstała prawdopodobnie na początku XIV w. Najstarszy dokument wspominający Stronie podaje datę 1313 r. Inny dokument, który można przyjąć za akt lokacyjny wsi pochodzi z 1325 r. Nazwa "Stronie" prawdopodobnie określała obraz lasów i moczarów niewielką osadą.

Właściwa rozbudowa wsi rozpoczyna się według wyżej wymienionego dokumentu przez właściciela posiadłości kierującego się zwiększeniem swoich zysków. Wtedy przepuszczalnie powstała również osada Dobra Woda przylegająca do lasu zwanego dzisiaj Dąbrową, a należąca później i obecnie do Stronia jako przysiółek. (Kodeks Małopolski tom II str. 229).

Dokument ten mówi, że dziedzic Próbko z Gabonia nadał Dąbrowę niejakiemu Marcinowi i jego potomkom w celu osadzenia jej na prawie niemieckim, dając osadnikom 18 lat wolnizny, po upływie której każdy z kmieci obowiązany był płacić 18 groszy czynszu w dzień św. Marcina(11. XI). Poza tym kmieci mieli obowiązek dać ˝ ćwiartki owsa i kurę na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, zaś 100 jaj, 1 jagnię, 6 serów, ale to zbiorowo. Teren tej Dąbrowy pod osadę liczył 8 łanów frankońskich (ok. 350 morgów).

Wnioskując z tego dokumentu można stwierdzić, że na tym terenie powstała Dobra Woda i Zagórów (zwany "Zarogów") występujące po raz pierwszy w późniejszych dokumentach jako odrębne wsie względnie przysiółki Stronia. (Kodeks Małopolski tom II Nr. 590 str. 256-260).

O Zagórowie mamy wspomniane po raz pierwszy w dokumencie z 1357 r., w którym opatka sióstr Klarysek Konstancja nadaje sołectwo w Długołęce Janowi. Stąd wiemy, że Zagórów zwany także Zagorowiem należał do parafii w Przyszowej i był wsią (niedługo) klasztorną.

Zagórów się jako odrębna wieś do czasu powstania gmin zbiorowych w 193(...) r. (Kodeks Małopolski tom III nr 714 s. 108). Dobra Woda szybko została wchłonięta w wieś Stronie, bo w II połowie XV w. jeszcze istnieje jako wieś klasztorna, a w 1629 r. już jest złączona ze Stroniem. (Mapa Dziwika-Sądeczczzna w II połowie XV w. oraz rocznik poborów z 1629 r.)

Wolica natomiast utrzymuje się dosyć długo jako odrębna wieś, bo w 1629 r. jeszcze jako wieś należy do parafii w Podegrodziu, a w 1890 r. jest przysiółkiem Stronia w parafii Przyszowa. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego tom XI. . 406).

 

 

 
 
  

(c) Gimnazjum w Łukowicy 2005